جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

حذف قند و شکر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حذف قند و شکر

یک فرد سالم که کالری روزانه خود را به اندازه دریافت می کند می تواند 7 تا 10 درصد از این نیاز روزانه را از قند های ساده مانند قند و شکر یا شیرینی های ساده مانند خرما ، توت ، کشمش ، انجیر یا عسل دریافت کند علم تغذیه علم تناسب تعادل و تنوع می باشد به همین دلیل به افراد سالم توصیه می شود که نباید به طور کامل قند و شکر یا قندهای ساده را از برنامه خود حذف کنند بلکه به آنان توصیه می شود اعتدال را در مصرف این نوع خوراکی ها رعایت کنند.

A healthy person who receives your daily calories can be as much as 7 to 10 percent of the daily requirement of simple sugars such as glucose and simple sugar or sweets such as dates, strawberries, raisins, figs or honey receive nutrition science