سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

حربن ریاحی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حربن ریاحی

حربن ریاحی از همراهان امام حسین(ع) در واقعه کربلا بودند.حر از خاندان معروف عراق و از رؤسای قبایل کوفیان بود. به‌درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین فراخوانده شد.او به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت. گفته‌اند وقتی از دارالاماره کوفه، با ماموریت بستن راه بر حسین بیرون آمد، ندایی شنید که: «ای حر!مژده باد تو را بهشت ...»حر با سپاهش در منزل «قصر بنی مقاتل» یا «شراف»، راه را بر حسین بست و مانع از حرکت او به سوی کوفه شد. کاروان حسین را همراهی کرد تا به کربلا رسیدند و حسین در آنجا فرود آمد. حر وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علی جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسب خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین پیوست. عمر بن سعد اعلام کرد که با حر بن ریاحی تن به تن نجنگید تا اینکه بر او تاختند و اورا به شهادت رساند ند ..

Hrbn Riahi from the companions of Imam Hussain (AS) in Karbala, respectively.
Hor was the famous family of Iraqi and tribal chiefs Kofi