سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

حضور آگاهانه در انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حضور آگاهانه در انتخابات

حضور آگاهانه مردم در پای صندوق­‌های رأی حتماً اتفاقات خوبی را برای آینده کشور رقم خواهد زد و فردای انتخابات، ایران در دنیا خواهد درخشید. هر شخصی را که اکثریت مردم ایران بر توانایی و صلاحیت او صحه بگذارند، مورد احترام ایران و جهان قرار خواهد گرفت