رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور بانوان در راهپیمایی بهمن 57 - خبر - نمایش محتوا

 

 

حضور بانوان در راهپیمایی بهمن 57

حضور بانوان در راهپیمایی بهمن 57

 

بر هیچ كس پوشیده نیست كه زنان نقش بسیار مهمی در پرورش نهضت اسلامی ایفا نموده و حقیقتاً در مواردی نقش سنگین تر و موثرتری را نسبت به مردان در جریان مبارزه داشتند . اهمیت بیشتر آن زمانی آشكار می شود كه به این نكته مهم اشاره نماییم كه زنان نه تنها در برخی موارد در صحنه مبارزه حضور جدی و فعال داشته و خود در خط مقدم مبارزه حاضر می شدند بلكه مشوق اصلی مردان و همسران خویش برای شركت در این مبارزه به حساب می آمدند . نقش موثر دیگر آنان تربیت فرزندان صالح برای ادامه راه و آینده نهضت اسلامی بود كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . حضرت امام خمینی ( ره ) با اشاره به این مهم می فرماید: ما نهضت خودمان را مدیون زنها می دانیم ، مردها به طبع زنها در خیابانها می ریختند ، تشویق می كردند زنها مردان را ، خودشان در صفهای جلو بودند ، زن همچون یک موجودی است كه می تواند یك قدرت لایزال ، یك قدرت شیطانی را بكشد و در جای دیگر می فرمایند: امروز زنهای شیردل طفل خود را به آغوش كشیده و به میدان مسلسل و تانك دژخیمان رژیم می روند . در كدام تاریخ چنین مردانگی و فداكاری از زنان ثبت شده است . همراهان ! زنان مسلمان ایران با بهره گیری از تعالیم روح بخش اسلام و نشان دادن بیزاری خود از وضعیت غیر اسلامی زمان محمد رضا شاه پهلوی كه در سایه حكومت منحوس و ضربه های سنگینی به اسلام و مسلمین وارد شد كمر همت بستند و به استقبال خطر رفتند تا اسلام عزیز حفظ گردد . رهبر حكیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی می فرمایند : زنان در پیروزی انقلاب اسلامی دارای دو نقش مثبت و موثر بودند ، نقش اول آنها فعالیت مثبت و مستقیم در مبارزه خود و نقش بعدی زنان كه از اهمیت بیشتری برخوردار است نقش صبر ، شكیبایی ، مساعدت و تحمل مشكلات ناشی از مبارزه بود . بسیاری از زنان در انقلاب اسلامی مشوق همسران خود بودند و معمولاً در انقلاب بیشترین مشكلات متوجه همسران مبارزان بود . در دو سه سال آخر مبارزه ناگهان نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و قیام عظیم مردم دچار برجستگی عظیمی شد و خانمها اولین راهپیمایی خطرناك را شروع كردند و در میادین پر خطر مبارزه حضور فعال و چشم گیری داشتند . بانوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جزو اولین پاسخ دهندگان به همه دعوتهای بزرگ انقلابی هستند و تا امروز در میدان فعالیت و مبارزه زنها به مراتب جلوتر از مردها هستند . عزیزان ! نكته مهمی كه وجود دارد این است كه با پیروزی انقلاب اسلامی تحول شگفتی در نحوه نگرش و جایگاه زن در جامعه اتفاق افتاد . تحولی كه بی شك در پرتو تعالیم عالی و نورانی اسلام ناب محمدی ( ص ) حاصل شد . نگرش ابزارگونه و حیوانی ساخته و پرداخته غرب ، جای خود را به نگاه معنوی و الهی به زن و در نظر گرفتن ارزشهای والای این گوهر گران سنگ بخشید . انگاره ای كه بی تردید راه را بر استسمار مادی زن تحت لوای الفاظ فریبنده آزادی زنان به حقوق زنان می بست و راه را برای پیشرفت و تعالی حقیقی زنان هموار می کرد .

were considered. Another good way to continue their role in the upbringing of children and the future of the Islamic movement that is of particular importance. Imam Khomeini referring to the matter said: We owe our movement women know, men along with women poured into the streets, men and women cheered, they were in the front lines, the wife of an existing one In such courage and sacrifice of women which date recorded. Entourage! Dear be maintained. Islamic Revolution Leader Ayatollah Sayyed Ali Khamenei wise and wise about the role of women in the Islamic Revolution says: women in the Islamic Revolution has had both positive and effective role, the role of first positive activity and direct them in their struggle and the role of women in the next more important is the role of patience, patience, assistance and difficulty of the struggle. Many women in the Islamic Revolution in the Revolution encouraged their wives and often found most problems were the wives of fighters. Loved ones! It is important however, is that the Islamic Revolution surprise change in the attitude and position of women in society took place. A development that undoubtedly excellent and glowing in the light of the teachings of Islam (pbuh) was obtained. Attitudes and animal tool and the West, spiritual and divine way to look at the woman and taking into account the values ​​given this precious gem.


پربیننده ترین ها