رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حفر 69 حلقه چاه جدید امسال در مناطق نفتخیز جنوب - خبر - نمایش محتوا

 

 

حفر 69 حلقه چاه جدید امسال در مناطق نفتخیز جنوب

حفر 69 حلقه چاه جدید امسال در مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب براي حفظ و نگهداشت و افزايش توان توليد نفت، امسال ٦٩ حلقه چاه تازه را حفاري مي کند.

معاون حفاري مديريت امور فني شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب گفت: براي تحقق اين هدف ٢٧ دکل سنگين حفاري به کار گرفته شده است.

محمد مهدي زارعي افزود: از اين تعداد چاه ٣٧ حلقه توليدي، ١٦ حلقه توصيفي - توليدي، ١٠ حلقه توصيفي، يک حلقه تزريق گاز، سه حلقه تزريق پساب و يک حلقه مشاهده اي است.

وي اظهار کرد: همچنين امسال با اختصاص ٢٠ دکل حفاري سبک، ٨٧ حلقه چاه تعمير و تکميل مي شود.

وي گفت: اسيد کاري، تميز کاري و احياي ٨٥٠ حلقه چاه بوسيله ١٥ دستگاه لوله مغزي سيار نيز در برنامه امسال اين شرکت پيش بيني شده است.

معاون حفاري مديريت امور فني شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب اظهار کرد: پارسال شاهد تحقق ٩٤ درصدي اهداف در بخش چاههاي توسعه اي و ١٠٤ درصدي راندمان عملکرد در بخش چاههاي تعميري با توجه به آخرين برنامه مصوب بوديم.

وي افزود: در اين مدت ٦٠ حلقه چاه تازه توسعه اي توصيفي و ٨٤ حلقه چاه تعميري در گستره عملياتي اين شرکت حفاري و تکميل شد.

مهدي زارعي انجام ٢٣٨ هزار و ٨٤ متر حفاري چاههاي جديد، اسيد کاري، تميزکاري و زنده سازي ٧١٢ حلقه چاه با دستگاه لوله مغزي سيار و حفاري ٦ حلقه چاه با استفاده از روش زير فشار تعادل (UBD) را از فعاليتهاي بخش حفاري مناطق نفتخيز جنوب برشمرد.

معاون حفاري مديريت امور فني شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب با اشاره به تحقق ٣٩ هزار و ١٤٣ متر حفاري به صورت جهت دار، گفت: در دوره مورد بررسي ٢٢ حلقه چاه توسعه اي و ١٥ حلقه تعميري با استفاده از اين شيوه حفاري و تکميل شد.

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب راهبري بيش از ٤٠ ميدان هيدروکربوري بزرگ و کوچک در گستره اي به وسعت حدود ٤٠٠ هزار کيلومتر مربع در استان خوزستان و بخشهايي از استانهاي فارس، بوشهر و کهگيلويه و بوير احمد بر عهده دارد.پربیننده ترین ها