سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

حق حضانت فرزند - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حق حضانت فرزند

در قانون مدنی حق حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و بعد از ان حضانت فرزند برعهده پدر است اما پدر باید شرایط نگهداری فرزند را داشته باشد اگر پدر شرایط قانونی  را نداشته باشد و یا معتاد باشد دادگاه حضانت فرزند را به پدر واگذار نمی کند.اگر بعد از سن هفت سال بحث حضانت بین زوجین پیش بیاید دادگاه به توجه به مصلحت کودک بازهم این اختیار را دارد که حق حضانت را به هر یک از والدین واگذار نماید.

In civil law child custody to seven years with the mother and then the father's child-rearing