سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۰

حکایت (در خواست مادر) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حکایت (در خواست مادر)

Loading the player...

دانلود

حکایت در خواست مادر با گویندگی وحید فقیهی: شیخ انصاری برادری بنام شیخ منصور داشت که از دانشمندان بزرگ بود اما تنگ دست و فقیر  روزی مادرش به حالش ناراحت شد و به برادر بزرگش شیخ انصاری فرمود تو می دانی برادرت منصور با این عائله سنگین در شدت فقر به سر می برد و ماهانه ای که به او میدهی رفع احتیاجات او را نمی کند در صورتیکه این همه اموال تحت تصرف توست در صورتیکه میتوانی به او بیشتر کمک کنی و شیخ انصاری جواب داد: مادر بیا این کلید اموال را بگیر و هر چه میخوای پول به منصور بده ولی به شرطی که در قیامت تو جوابگو باشی و این اموال همه سهم تنگدستان و فقیران است و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارند ، مادرم اگر جوابی در روز قیامت داری بردار ولی بدان در قیامت حسابی در پیش است بس دشوار و سخت...