سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

حکم استفاده از قطره چشم در ماه مبارک رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حکم استفاده از قطره چشم در ماه مبارک رمضان

طبق فتوی معظم تقلید استفاده از قطره چشم در ماه مبارک رمضان اگر بو و یا مزه آن به حلق انسان برسد کراهت دارد. و اگر شخصی که قطره را استفاده میکند احساس کند که خود قطره به گلو رسیده روزه را باطل می کند.