سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

حکم جویدن آدامس در ماه مبارک رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حکم جویدن آدامس در ماه مبارک رمضان

جویدن آدامس در حال روزه جایز نیست و اشکال دارد، یک ذرات بسیار ریزی وقتی انسان آدامس یا کندر و...را میجود  از آنها جدا می شود و با آب دهان پایین می رود.