سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

حکم خون دماغ در ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حکم خون دماغ در ماه رمضان

اگر خون دماغ را از دهان بتوان بیرون ریخت که باید اینکار را بکند ولی اگر مستقیم از راه بینی وارد حلق شد روزه باطل نمی شود خون دماغ شدن روزه را باطل نمی کند مگر در صورتی که خون وارد فضای دهان شود و عمدا فرو ببرد.