سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

حکم شنا در ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حکم شنا در ماه رمضان

فرو بردن سر در آب طبق نظر مشهور فقها سبب باطل شدن روزه می شود. لذا روزه دار می تواند هنگام روزه به استخر و یا دریا برود و شنا کند به شرطی که تمام سر را یکدفعه در آب فرو نکند یعنی طوری شنا کند که بخشی از سر بیرون از آب قرار گرفته باشد. البته برخی از مراجع باطل شدن روزه را بنابر احتیاط واجب می دانند، یعنی مقلد می تواند به فتوای مرجعش و یا مرجع دیگر با رعایت الاعلم و فالاعلم رجوع نماید. یعنی به مرجع دیگری که فروبردن سر در آب را مبطل روزه نمی داند.