سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

خاطرات حسن علی بیگی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطرات حسن علی بیگی

قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد. حسن علی بیگی یکی از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی از خاطرات خود در دوران جنگ تحمیلی می گوید که به شما تقدیم می شود.

Today our deterrent power rooted in the strength and stability of the martyrs and holy warriors in defense. Hasan Ali Begay one of his memories of war and war veterans during the war that is dedicated to you.