سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

خاطرات سید نورالدین بزاز جزایری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطرات سید نورالدین بزاز جزایری

قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد. سید نورالدین بزاز جزایری یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس از خاطرات خود در دوران جنگ تحمیلی می گوید که به شما تقدیم می شود.

Today our deterrent power rooted in the strength and stability of the martyrs and holy warriors in defense. Seyed Noureddin Mercer islands of holy war fighters during the war of memories that will be presented to you.