سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

خاطره تنبیه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطره تنبیه

قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد. آزاده حسن علی بیگدلی از خاطرات خود در دوران جنگ تحمیلی می گوید که به شما تقدیم می شود.

Today our deterrent power rooted in the strength and stability of the martyrs and holy warriors in defense. A. Hassan Ali Bigdeli of their memories during the war that is dedicated to you.