سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

خاطره رهبر معظم انقلاب 12 بهمن سال 1357 - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطره رهبر معظم انقلاب 12 بهمن سال 1357

خاطره رهبر معظم انقلاب از ناپدید شدن امام خمینی (ره) در 12 بهمن سال 1357 : « امام وقتی که آمدند و رفتند بهشت زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلی کوپتر بلند شدند رفتند ، تا چند ساعت کسی خبر نداشت که امام کجان و علت هم این بود که این هلی کوپتر برده بود امام را در جایی که خلوت باشد . چون اگر می خواستند جایی بنشینند که جمعیت باشد ، مردم می ریختند و اجازه نمی دادند که امام جایی بنشینند و استراحت کنند ، می خواستند دور امام را بگیرند . رفتند نقطه ای در غرب تهران ، هلی کوپتر نشست ، اتومبیلی آمد ، امام را سوار کرد . آقای ناطق نوری ماشینی داشتند که امام را سوار کردند و مرحوم حاج احمد آقا هم بودند . امام می گویند من را خیابان ولیعصر ببرید . آنجا منزل یکی از خویشاوندانشان بوده است . بلد هم درست نبوده اند . می روند و می گردند و سراغ به سراغ و بالاخره پیدا می کنند منزل یکی از خویشاوندان امام را و بی خبر امام وارد منزل آنها می شوند . نماز هم نخوانده بودند ، هنوز چون بعد از ظهر بوده ، عصر بوده ، امام چون ساعت حدود 9 صبح وارد شدند و رفتند بهشت زهرا و ظهر شد ، نه نهار خورده بودند ، نه استراحت کرده بودند و نه نماز خوانده بودند . می روند آنجا که نماز بخوانند و استراحتی بکنند ، دیگر با کسی تماس نمی گیرند . افرادی که در ستادهای عملیاتی حضور داشتند چقدر نگران شده بودند . تا چند ساعت هیچ کس از امام خبر نداشت ... » .Leader memories of the disappearance of Imam Khomeini (RA) on 12 February 1357: "Imam when he came and went and spoke cemetery and then got up and went by helicopter a few hours no one knew that Imam Where and why the helicopter had was that the Imam is where privacy. Because if you wanted to sit somewhere population, people poured and did not let Imam somewhere to sit and relax, Imam wanted to get away. Tehran went to West Point, Chopper summit was car imam mounted. Mr. Nateghenoori had cars that were his ride and Haj Ahmad. I have to say Imam Asr Avenue. As has been the home of a relative. Knew were not true. Prayers were also read, yet it was afternoon, and evening, at about 9 am and arrived Imam because they were the cemetery and afternoon, were not eaten lunch, had neither rest nor prayers were read. Since going to pray and rest do not contact one another. How worried were people who were present at the operational headquarters. A few hours no one from Imam knew ... ".