سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خاطره روزه کله گنجشکی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطره روزه کله گنجشکی

بچه که بودم روزه کله گنجشکی گرفتم نزدیکای ظهر که از خواب بیدار شدم چون روزه کله گنجشکی گرفته بودم با خودم گفتم لابد باید افطارم رو با گنجشگ باز کنم تیر کمونم رو برداشتم و رفتم تو کوچه اما بجای زدن به گنجک اشتباهی به شیشه همسایه زدم و شیشه شکست مرد همسایه تا در خونه منو دنبال کرد وقتی پدرم ماجرا رو فهمید از مرد همسایه عذر خواهی کرد و ماجرا تموم شد .و اون روز شد اولین خاطره از اولین روز روزه گرفتن کله گنجشکی...