سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

خاطره قیچی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطره قیچی

جانبازی را انجام کاری با عشق و توأمان یا همراه با عقل می‌خوانند و این به‌منظور انجام کار بدون تفکر نیست. اینگونه کسی که برای چیزی یا کاری جان خود را فدا می‌کند جانباز نام می‌گیرد.حسن علی بیگی آزاده و جانباز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از خاطرات دوران اسارت خود در عراق می گوید که به شما تقدیم می شود.

Hasan Ali Begay Iraqi imposed war against Iran Azadeh and memories of his captivity in Iraq says it is dedicated to you.