سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خاطره گاز زدن سیب در ماه مبارک رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خاطره گاز زدن سیب در ماه مبارک رمضان

نه ساله که بودم اولین سالی بود که میخواستم روزه بگیرم همه بهم میگفتن تو نمیتونی روزه بگیری ولی من اصرار داشتم که روزه بگیرم اولین روز ماه مبارک رمضان سحری خوردم و خوابیدم وقتی نزدیکای ظهر از خواب بیدار شدم طبق عادت همیشگی رفتم سمت یخچال و دیدم که یه سبد میوه روی میز آشپزخونه است رفتم و یه سیب برداشتم و یه گاز زدم. اولین گاز رو که زدم یادم افتاد که روزه ام یهو داد زدم  ای وای ... مامان و بابا و خواهرم که ترسیده بودن از اتاق اومدن بیرون ، نمیدونستم چیکار کنم؟ سریع رفتم سمت دستشویی و سیب رو انداختم بیرون مامانم میگفت که تو اگه اون گاز سیب رو هم میخوردی باز هم روزه ات باطل نمیشد چون به عمد اینکار رو نکردی ماه رمضان آن سال تمام ماه رو روزه گرفتم و به همه ثابت کردم که می تونم ولی خاطره گاز زدن اون سیب رو هیچ وقت فراموش نکردیم و هر وقت که یاد اون روز می افتیم کلی می خندیم چون مامانم می گفت توی اون لحظه قیافت خیلی خنده دار بوده....