سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خانه سبز - صدا - نمایش محتوا

 

 

خانه سبز

از آنجایی که خانواده رکن اصلی و پایه و اساس یک جامعه را تشکیل می دهد .توجه ویژه ای را می طلبد .برای آنکه بتوان جامعه ای سالم داشت باید از خانواده ها شروع کرد و در ابتدا بتوانیم خانواده های سالمی را بوجود آوریم تا جامعه ای سالم داشته باشیم .با توجه به اهمیت این موضوع شبکه استانی صدای مرکز خوزستان تولید برنامه ای ویژه خانواده ها را در دستور کار خود قرار داده و برنامه ی خانه سبز را برای خانواده های خوزستانی تهیه و تولید می کند .خانه سبز سعی می کند با طرح موضوعاتی در حوزه خانواده و پرداختن به مسایل روز خانواده ها کمکی باشد برای سبز تر شدن کانون خانواده های خوزستانی . در این برنامه از آیتم های مختلف و جذابی از جمله : تندرستی ، سلام کوچولو ها ،آشپزخونه ، شهر قصه  ، خانه ی زیبا ، کارشناس ، بخش های گزارشی موضوعی و کارشناسی و... و...استفاده می شود .

در این برنامه در روز های مختلف به موضوعات مختلفی پرداخته می شود از جمله :  شنبه موضوعات روانشناسی ، یکشنبه موضوعات حقوقی ، دوشنبه موضوعات مذهبی ، سه شنبه  آسیب شناسی مواد مخدر و چهارشنبه در خصوص زنان  .در روزهای زوج یک بخش ضبطی آشپزخانه که به آموزش غذا های سالم  می پردازد و آیتم سلام کوچولو نیز به برنامه اضافه می شود .

این برنامه از  شنبه  تا چهار شنبه از ساعت  9:30 به مدت 55 دقیقه  از شبکه استانی صدای مرکز خوزستان تهیه و پخش می شود .

 

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

                                                                                       

تهیه کننده: تلناز سکز

گویندگان : مرضیه افتخاری

تاریخ تولید: اردیبهشت 95


جدیدترین تولیدات صدا