جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

خبر 90ثانیه ایی در رادیو خوزستان - خبر - نمایش محتوا

 

 

خبر 90ثانیه ایی در رادیو خوزستان

خ

?? ??خبر 90 ثانیه ایی                                                                                             ???? شنوند گان عزیز خوزستانی  مهمترین اخبار و رویدادهای استان را از شبکه استانی صدای خوزستان در # خبر 90 ثانیه ایی دنبال می کنند این خبر رادیویی هر روز بجز روزهای تعطیل  در دو بخش خبری  17:58 و   19:58 دقیقه از رادیوخوزستان پخش می شود.