جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

خدایا برسون ملک صورت انسون - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خدایا برسون ملک صورت انسون

این دعا بهبهانی  یعنی خدایا برسان فرشته ای به صورت انسان.این دعا در موقع درماندگی و گرفتاری بیان می شود. Behbahani pray that God give the angels pray for Ansan.ayn when expressed frustration and entanglement.