جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

خدا ا بخت خوش شاد اه بو - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خدا ا بخت خوش شاد اه بو

این دعا بهبهانی  برای کسی می باشد که دوستدار آن می باشند یعنی خدا کند به آرزو و خواسته قلبی خود برسد و آنچه می خواهد خدا به او بدهد.This prayer is for the person who love it are Behbahani