سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

خدا به تو عقل دهد و به من پولی هنگفت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خدا به تو عقل دهد و به من پولی هنگفت

خدا به تو عقل دهد و به من پولی هنگفت...زمانی که بخواهند به کسی بفهمانند که کار اشتباهی کرده و کلا کارهایش از روی نا آگاهی می باشد این ضرب المثل را بکار می برند. در روزگاران گذشته که امکانات امروز از جمله بانک و جاهای دیگری برای نگهداری پول و اجناس گرانبهای دیگر نبود، مردم برای نگهداری از اموالشان از شر دزدان دست به کارهای مختلفی می زدند از جمله این کارها چال کردن پولها در زیر زمین بود. افراد پولشان را در کوزه می گذاشتند و به جایی که دیگران به آنجا شک نمی کردند می بردند و درآنجا چال می کردند. گویند درروزگاران گذشته مردی از بیابانی می گذشت که مردی را دید که در حال کندن و جستجو در زمین بود. مرد نقطه ای از زمین را می کند و وقتی چیزی نمی یافت با اوقات تلخی به جایی نزدیک آنجا می رفت و شروع به کندن می نمود. رهگذر از او پرسید چرا زمین را میکنی؟ مرد گفت : راستش را بخواهی پولی در اینجا چال کرده ام ولی حال هر چه می گردم پول را نمیابم . رهگذر گفت: زمانی که پول را چال کردی نشانه ای هم گذاشتی؟ مرد سبک عقل گفت: آری زمانی که آمدم و پول را چال کردم لکه ابر بزرگی روی زمین سایه افکنده بود نشانی از این بهتر!!! مرد رهگذر گفت: خدا به تو عقلی دهد و پولی به من...