جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

خدا تا سورو بکا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خدا تا سورو بکا

این دعای بهبهانی برای عروس و داماد ها بکار میرود که دعا برای تدوام زندگی انها و کانون گرم زندگی آنها می باشد.Behbahani prayer for the bride and groom used to praying for the continuation of life and the focus of their lives is hot.