رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت - خبر - نمایش محتوا

 

 

خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت

خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت

خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور وزارت نفترييس امور اداري و خدمات پشتيباني
مجتمع آموزش فنون اهواز از خدمات رساني به 3 هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور
وزارت نفت خبر داد


 داريوش طالبي زاده افزود:  اين مجتمع  در21 روز، پذيراي سه هزار نفر از كاروانهاي راهيان نور را از
شركت گاز، پتروشيمي تبريز، پتروشيمي عسلويه، پالايش و پخش، بهداشت و درمان صنعت
نفت، شركت ملي نفت ايران بود.


 وي گفت : در
مدت حضور اين افراد كه در قالب پنج دوره چهار روزه انجام شد، اسكان، تغذيه ،
درمانگاه و سالن هاي ورزشي در اختيار كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت قرار گرفت.


مجتمع آموزش فنون اهواز يكي از پايگاههاي اساسي اسكان كاروانهاي راهيان نور
در جنوب محسوب مي شود كه همه ساله و در ايام پاياني سال و عيد نوروز، پذيراي
كاروانهاي راهيان نور وزارت نفت از سراسر كشور است. پربیننده ترین ها