سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

خری را که از این نردبان بالا بردیم ، پایین هم می آوریم - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خری را که از این نردبان بالا بردیم ، پایین هم می آوریم

Loading the player...

خری را که از این نردبان بالا بردیم ، پایین هم می آوریم ! اگر کسی نسبت به استاد و بزرگ تر از خود مغرور شود و یا به او بی ادبی کند یا تجربه او را درست کم بگیرد و استاد بخواهد قدرت و توانایی خود را نشان دهد ،این ضرب المثل حکایت حال آدم مغرور می شود . گویند در روزگاران گذشته در شهری پهلوانی زندگی می کرد که به شوخ طبعی و زنده دلی مشهور بود. روزی در گذرگاهی شخصی از پهلوان پرسید پهلوان تو هر کار سختی را می توانی انجام دهی؟ پهلوان جواب داد: اگر پهلوان، پهلوان باشد نباید از هیچ کار سخت و دشواری بترسد، پهلوان غیر از قدرت و زور و بازو پهلوان اخلاقم هم هست.جوانکی گفت: این حرف را کسانی می زنند که در کار پهلوانی در مانده اند.در این حال مردی با الاغش از آنجا می گذشت ، پسرک به پهلوان گفت : خب اگر راست می گویی این الاغ را بردار و به این پشت بام ببر. پهلوان گفت تا برایش نردبانی آوردند ، او الاغ را پای نردبان برد وآرام آرام از نردبان بالا رفت و الاغ را به روی بام برد. دهان همه از تعجب باز مانده بود صاحب الاغ گفت حالا من چه کنم چگونه الاغم را پایین می آوری؟ جوانک به پهلوان گفت حالا چه می کنی پهلوان؟ پهلوان نگاه تندی به جوانک انداخت و از نردبان بالا رفت و الاغ را بر دوش گذاشت و آرام آرام از نردبان پایین آورد و نگاهی به جوانک انداخت و گفت دیدی پسرم خری را که از این نردبان بالا بردیم پایین هم می آوریم.