سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

خودخواه بودن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خودخواه بودن

رمز موفقیت انسان های بزرگ در اصلاحات اجتماعی و ایجاد تحولات در عرصه های مختلف آن برخورداری آنها از عواطف مثبت و احساسات قوی و ظریف می باشد. خارج شدن از لاک خود پرستی مراتب و مراحلی داردکه اولین گام آن دوست داشتن دیگران می باشد.زندگی انسان با محبت و عشق به دیگران بالنده می شود ، از خود می برد و به اجتماع می پیوندد و با خدمت خالصانه و به دور از خودخواهی دیگران را به سوی خود جذب می کند.

The key to success of its people and building developments in various areas of positive emotions and feelings are strong and elegant....