سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

خود کفایی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خود کفایی

Loading the player...

بشر از دوران غار نشینی خود ، خود کفا بوده است . خود کفایی به شکل های مختلف در زندگی بشر وجود داشته است. آنچه باعث خود کفایی می شد احتیاج بود . یکی از عوامل مهم اختراعات و اکتشافات هم احتیاج بود که در حقیقت بخشی از نیازهای انسان به این وسیله تامین می شد . شاید اولین باری که انسان احساس گرسنگی می کرد متوجه میوه های درختان شد یا برای سر پناه از شاخه و برگ درختان استفاده کرد که اینها خود یک نوع خودکفایی بوده است.