سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

خوردن شام - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خوردن شام

Loading the player...

روزی پدرخانواده خسته از سرکار به منزل بازگشت و در حیاط فرزندش جلوی پدر را گرفت و به او گفت پدر شما ساعتی چند حقوق دریافت میکنی و پدر گفت 1000 و فرزند گفت میشه 500 تومان به من بدهی و پدر خشمگین شد و فرزندش را دعوا کرد و فرزند با ناراحتی به اتاقش رفت و پدر هم ناراحت شد از این رفتار فرزندش و کمی با خود تامل کرد و گفت شاید فرزندم کار مهمی داشت که از من پول خواست و نزد فرزندش رفت و از او علت ماجرا را پرسید و فرزند در جواب 500 تومان از قبل داشت به همراه 500 تومان که پدرش به او آنها را به پدر داد و گفت اگر میشه فردا شب 1 ساعت زودتر به خانه بیا تا کنار هم غذا بخوریم.