سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

خوش شانسی و بد شانسی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خوش شانسی و بد شانسی

اافراد خوش شانس فرصت هایی که شانس می آورد را خودشان به وجود می آورند.وایزمن می گوید شانس را می توان به وجود آورد. آدم هایی که ما به آنها خوش شانس می گوییم مرتب در میان جمع هستند و هر روز با انسان های جدیدی برخورد می کنند و از این دیدارها سود می برند. چراکه همین برخوردها باعث می شوند تماس هایی برقرار کنند که زندگی شان را متحول می کند. دست کم احتمال بیشتری وجود دارد که آنها با این تماس ها فرصت کاری مناسبی به دست آورند.آدم هایی که خودشان را در زمره افراد خوش شانس می دانند احتمالاً وقتی در یک صف ایستاده اند سر صحبت را با دیگران باز می کنند. این را ممکن است به حساب خوش برخوردی این افراد گذاشت. ولی درواقع یکی از ویژگی های افراد خوش شانس این است که می دانند داشتن روابط و تماس با مردم موضوع مهمی است.به این ترتیب وایزمن نتیجه می گیرد:«90 درصد موفقیت در زندگی فقط به این بستگی دارد که خودتان را به مردم نشان دهید و میان دیگران حضور داشته باشید.»همچنین افراد خوش شانس زندگی را راحت می گیرند و در نتیجه فرصت هایی را می بینند که افراد نگران قادر به دیدن آنها نیستند. آدم های خوش شانس همیشه آن چیزی که واقعاً وجود دارد را می بینند نه چیزهایی که می خواهند ببینند و می دانند که تجربه های جدید آنها را از بن بست فکری بیرون می کشد.Lucky people the chance to create their own opportunities to create.

Wiseman says can be created chances. Because the same attitude as they make calls that will change their lives. There are at least more likely that they will earn with these contacts suitable work opportunities.
People who consider themselves among the lucky ones likely to stand in a queue when you open a conversation with others. It may take into account the people's affable. But in fact this is one of the lucky ones who know the characteristics of relationships and contacts with people is very important.
The Wiseman concludes: "90 percent of success in life depends only show yourself to people and be present among others."
 
.

..