جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

درختی پی نم دل پروریدم... ثمر داد و نصیب رهگذر شد. - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

درختی پی نم دل پروریدم... ثمر داد و نصیب رهگذر شد.

Loading the player...

این شعر را شوشتری ها برای فرزند یا شخصی که دوست دارند برای او زحمت کشیدند ولی در آینده ثمره زحمت خود را نمی بینند می خوانند درختی پی نم دل پروریدم... ثمر داد و نصیب رهگذر شد.