سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

دست آورد برخورد مناسب و نامناسب - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دست آورد برخورد مناسب و نامناسب

در برخورد با نامهری ها دو برخورد وجود دارد اول برخوردی محکم تر و کوبنده تر از برخورد طرف مقابل است و دوم برخوردی  برعکس برخورد اول می باشد . در هر دو دسته برخورد با یک سری پیامدها مواجه هستیم مثلا در برخورد اول ایجاد فاصله و دشمنی می باشد و نتیجه برخورد دوم رضایت خدواند و افزایش آرامش می باشد.There are two approaches in dealing with Namhry firmer and stronger than the first impact of the collision and the collision opposite side is opposite the first encounter.