جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

دست راست ده سری بو - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دست راست ده سری بو

این دعا بهبهانی  زمانی بکار میرود که بخواهند آرزوی سلامتی و خوشبختی برای کسی بکنند.This prayer Behbahani Applies when they wish health and happiness for someone to do