سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دشمن شناسی انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دشمن شناسی انتخابات

دانلود

ایجاد نفاق بین گروه های انتخاباتی از دسیسه های دشمنان است و با توطئه های مختلف و وادار کردن برخی به اعمال خلاف قانون،  موجب دودستگی بین اشخاص و مردم می شود  مراقب باشیم تا تعابیر نادرست برد و باخت انتخاباتی موجب تفرقه بین مردم و گروه ها نشود همانگونه که رهبری نیز با هشداربر شناخت دسیسه های دشمنان تاکید کرد.