سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دعاوی حقوقی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دعاوی حقوقی

Loading the player...

دعاوی حقوقی : وقتی بین دو طرف قراردادی وجود دارد و طرف مقابل از انجام آن قرار داد استنکاف می کند و یا گاهی یک سری تعهداتی که خارج از قرارداد می باشد مانند زمانی که بین دو شخص بدون اینکه عهدی یا قراردادی انجام گرفته باشد بر اثر بی احتیاطی، عدم توجه به نظامات دولتی و ... باعث به وجود آمدن خسارت ضرر و زیان به طرف مقابل شود در اینگونه موارد شخص متضرر می تواند مطالبه آن ضرر و زیان را از مسبب آن کارمطرح کند و دعوی حقوقی کند و خسارت و ضرر و زیان خودش را مطالبه کند. پس در واقع دعوی حقوقی منشاء آن یا ناشی از عقد بین دو طرف می باشد یا ناشی از وقایع حقوقی ست. دادگاه حقوقی بدون مراجعه صاحب حق یا وکیل قانونی او یا نماینده قانونی وارد رسیدگی نمی شود.