سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

دعای خداوند جان شما را نگه دارد. - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دعای خداوند جان شما را نگه دارد.

ترک های قشقایی خوزستان یک سری دعاهایی دارند که این دعا را معمولا در مقابل کارهایی که طرف برایش انجام می دهد یا صحبتی که می کند این دعا را می گویند: مثلا وقتی کسی را صدا می کنند و او می گوید جان ...در مقابل به او می گویند خداوند جان شما را نگه دارد.

Khuzestan Qashqai cracks a series of prayers that this prayer is usually the opposite of what he is doing