سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دعای خداوند سر خودتان را به سلامت نگه دارد - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دعای خداوند سر خودتان را به سلامت نگه دارد

ترک های قشقایی خوزستان یک سری دعاهایی دارند که این دعا را معمولا در مقابل کارهایی که طرف برایش انجام می دهد یا صحبتی که می کند این دعا را می گویند: مثلا زمانی که به فاتحه خوانی می روند اول برای بازمانده دعا می کنند که خداوند سر خودتان را به سلامت نگه دارد و سپس می گویند خدا مرده شما را رحمت کند یعنی هم برای زنده و هم برای شخصی که فوت کرده دعا می کنند.

hold yourself back to health and then say God bless you, both for the living and the dead for someone who has died praying.