سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

دنیا و آخرت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دنیا و آخرت

دنیا مانند کشتزاری است که انسان درمدت عمر خود در آن به کشت و زرع می پردازد و  آخرت هنگام برداشت محصول می باشد.پس اگر دنیا کشت زار است نمیتوان از آزار و بدبختی دیگران به خوشبختی و آرامش و آخرت مطلوب برسیم.اگر کسی در فصل کشت و کار تنبیلی کند و در جلب رضایت خدا کوتاهی کند در آخرت دچار افسوس و آه می شود.Tnbyly cultivation and fails to satisfy God in the hereafter and that is a pity.