سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

دوره های انتخاباتی شهر و روستا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دوره های انتخاباتی شهر و روستا

دانلود

تا کنون چهار دوره انتخابات شهر و روستا در کشور ما برگزار شده است .دوره اول از سال 77 تا سال 81. دوره دوم از سال 81 تا 85 و دوره سوم از سال 85 تا سال 92 و دوره چهارم که از سال 92 شروع شده که به پایان خود نزدیک است و دوره پنجم قرار است از اردیبهشت سال 96 اتفاق بیفتد.