سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دورویی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دورویی

Loading the player...

نفاق یا "دورویی" یعنی انسان ظاهرش را به گونه ای نشان دهد که خلاف باطنش باشد، مثلاً در حضور کسی او را ستایش کند و اظهار دوستی نماید، اما در غیاب او ، از وی بدگویی و غیبت به عمل آورد . نفاق و دورویی از ویژگیهای شیطان است منافق با هر کس رودررو می شود، دورنگی را به کار می برد و صداقت و صمیمیت را از بین می برد. انسان نباید در زندگی خود با رفتار منافقانه با مردم معاشرت داشته باشد و دورو و دوزبان باشد؛ به این معنی که در حضور کسی، از او تعریف کند و در غیابش برخلاف آن عمل نماید و زبان به‌ مذمّت او بگشاید و در صدد آزار و اذیّت او برآید. افرادی که در زندگی خود، همواره با دورویی، نفاق و دوزبانی می‌خواهند به اهداف خود، دست یابند و این کار را به حساب زرنگی خود می گذارند، باید به این نکته توجّه کنند که انسان دورو کم کم نزد مردم جایگاه و اعتبار خود را از دست میدهد افراد منافق هرچقدر هم که زیرک باشند اما علائم زیر را از خود بروز می دهند حرف حقی را می گویند اما بر خلاف آن عمل می کنند، خودشان را بالاتر از افراد دیگر می دانند، دیگران را به تمسخر می گیرند. علاج به این صورت است که انسان مدتى با کمال دقت از حرکات و سکنات خود مواظبت کند. بر خلاف خواهش نفس اقدام کرده و اعمال و اقوال خود را در ظاهر و باطن درست کند و ظاهرکاری‌ها را عملاً کنار گذارد، و از خداى متعال در خلال این احوال توفیق طلب کند که او را بر نفس امّاره و هواهاى آن مسلط کند، و در این اقدام و علاج با او همراهى فرماید. اگر مدتی بدین حال باشد، امید است که نفس صفا پیدا کند و کدورت نفاق و دورویى از او زایل گردد .