رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

دیدار با کودکان سرطانی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دیدار با کودکان سرطانی

دیدار با کودکان سرطانی

دیدار جمعی از کارمندان صدا و سیمای مرکز خوزستان از کودکان سرطانی در بیمارستان شفا واقع در گلستان ...با آرزوی سلامتی برای همه بیماران.

A group of employees of the children's cancer hospital Broadcasting Center located in Golestan province ... We wish health for all patients.