سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دیریز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دیریز

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه  می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان مانند دیریز که شاید منظور از دیریز همان دوا ریز باشد یعنی وسیله ای برای ریختن دارو باشد که از جنس مس بوده که در گذشته برای دادن دارو به بچه ها با حجم و مقدار معین استفاده می شده است.

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet. In the past, the transaction has been trading for the bartering of goods.