سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

دیه دامیه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دیه دامیه

دیه جراحاتی که بر سرو صورت وارد می شود در کتب فقهی تقسیم بندی شده است مثلا :دامیه خراشی است که از پوست بگذرد ومقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد که دیه آن دو شتر است  Diego enters craniofacial injuries consistent divided in religious books