سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

ذهن آماده - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ذهن آماده

به خاطر اینکه بتوان سر کلاس درس با یک ذهن آماده حاضر شویم باید با یک سری مهارت ها آگاه شویم که مهمترین این مهارت ها استفاده از یک ذهن آماده و خلاق سر کلاس درس می باشد. چند تا از این مهارتها که باعث می شوند ما همیشه یک ذهن آماده داشته باشیم عبارتند از : هدف ، تمرکز حواس، برنامه ریزی درسی در خانه ، ورزش کردن و برنامه ریزی غذایی و تنظیم خواب ...

Several of these are skills that we always have a ready mind are: purpose, focus, curriculum planning at home, sleep, exercise and meal planning and setting ...