سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

راه کوفه و شام - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

راه کوفه و شام

راه کوفه و شام

گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست

باشد محل نده قسم مرتضی که هست

 

وقتی قسم به معجر زینب قبول نیست

چادر نماز حضرت خیرالنسا که هست

 

یک گوشه می‌نشینم و حرفی نمی‌زنم

بیرون مکن مرا تو از این خانه جا که هست

 

از درد گریه تکیه نده سر به نیزه‌ات

زینب نمرده شانه، دارالشفا که هست

 

قربانیان خواهر خود را قبول کن

گیرم که نیست اکبر تو طفل ما که هست

 

گفتی که زن جهاد ندارد برو برو

لف,برو»چه داشت برادر؟ بیا که هست

 

خون را بیا به دست دو قربانی‌ام بکش

تو خون مکش به دست عزیزم حنا که هست

 

گفتی مجال خدمتشان بعد از این دهم

از سر مرا تو باز مکن کربلا که هست

 

گفتی که بی تو سر نکنم خوب! نمی‌کنم

بعد از تو راه کوفه و شام بلا که هست