سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

روزه بر چه کسانی واجب نیست - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

روزه بر چه کسانی واجب نیست

Loading the player...

دانلود

روزه بر چه کسانی واجب نیست: کسیکه مجنون یا دیوانه است و بر او تکلیفی برای روزه گرفتن نیست، کسیکه به سن بلوغ نرسیده باشد، روزه برای فرد ضرر داشته باشد، شخص مسافر باشد، خانم هایی که در دوره ماهانه خود باشند یا وضع حمل کرده باشند، شخص بیهوش باشد...