سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

روزه روزه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

روزه روزه

این ضرب المثل بهبهانی به معنای گرسنه ،ناهار نخورده ، کنایه از تشنه و گرسنه بودن است و با وجود گرسنگی وظایف خود را انجام دهد.