جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

روزه سه ماه ده رو - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

روزه سه ماه ده رو

این ضرب المثل بهبهانی یعنی اشتیاق بسیار برای رسیدن به کسی یا چیزی ، به طوری که طرف برای رسیدن به آرزو یا خواسته اش سه ماه و ده روز روزه بگیرد.یعنی راضی شدن به تحمل سختی ها و مشکلات تا بتواند به خواسته اش برسد.