رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن 57 در یک نگاه - خبر - نمایش محتوا

 

 

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن 57 در یک نگاه

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن 57 در یک نگاه

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ در یک نگاه

۳ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)

شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشکیل شده بود منحل گردید.

۴ بهمن ۱۳۵۷ (چهارشنبه)

برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.

۵ بهمن ۱۳۵۷ (پنج شنبه)

دولت بختیار ۳ روز فرودگاههای کشور را بست.

۷ بهمن ۱۳۵۷ (شنبه)

 تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.

 راه‌پیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت ۲۸ صفر برگزار گردید.

۹ بهمن ۱۳۵۷ (دوشنبه)

فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد

در پی اعتصابات و تظاهرات و راه‌پیمایی مردم که خواستار بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند. دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج کرد.

۱۱ بهمن ۱۳۵۷ (چهارشنبه)

مأمور ارتش در خیابانهای تهران

دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حکومت وحشت با انجام رژه نظامیان در تهران و ترویج شایعه کودتا توسط ارتش دست به حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.

۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (پنج شنبه)

 ساعت ۹ و ۲۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای بر خاک ایران گذاشتند.

 فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه‌پیمایی و تظاهرات را برای ۳ روز آزاد اعلام کرد.

 نظامیان مستقر در تلویزیون به طور ناگهانی پخش مراسم استقبال را قطع کردند.

۱۷ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)

 ‌بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند.

دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل گردید.

۱۹ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)

 راه‌پیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد.

نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت کردند.

حضرت امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم (س) رفتند.

۲۰ بهمن ۱۳۵۷ (جمعه)

طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه (شهید شیرودی‌) دست به تظاهرات زدند.

ساعت ۹ شب سربازان گارد شاه به پادگان نیروی هوایی در شرق تهران (خ دماوند) حمله نمودند.

مردم برا ی کمک به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند.

۲۱ بهمن ۱۳۵۷ (شنبه)

 دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را از ساعت ۴ بعدازظهر اعلام نمود.

 حضرت امام خمینی دستور شکستن زمان حکومت نظامی و حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند.

در تهران و شهرستانها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رخ داد.

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (دوشنبه)

تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.

با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران رژیم ستمشاهی پس از ۵۷ سال ظلم و ستم متلاشی گردید.

 
3 Bahman 1357 (Tuesday)
The Regency Council which was formed to preserve the monarchy in Iran was dissolved.
4 Bahman 1357 (Wednesday)
To avoid the presence of Imam Khomeini in the Iranian people's army occupied Mehrabad airport.
February 5 1357 (Thursday)
Bakhtiar government closed the third day of airports in the country.
7 Bahman 1357 (Saturday)
 Combatant Clergymen sit at Tehran University to protest the closure of airports began.
 Million people march was held in Tehran on the occasion of 28 zero.
9 Bahman 1357 (Monday)
Imam Khomeini airport reopened to enter
The strike and protests were peaceful demonstrations and rallies calling for the reopening of Mehrabad Airport. Bakhtiar government's Mehrabad Airport of foreign military occupation.
Persian date Bahman 11 1357 (Wednesday)
Army officers on the streets of Tehran
 
12 Bahman 1357 (Thursday)
 9 hours and 27 minutes and 30 seconds after fifteen years of exile of Imam Khomeini put the foot on Iranian soil.
 Under pressure from the military government rallies and protests for the third day of his release.
 Military personnel suddenly broadcast TV reception was interrupted.
17 Bahman 1357 (Tuesday)
 Based on the recommendation of the Council of Islamic Revolution, Imam Khomeini introduced the interim government to the people.
The interim government was formed, headed by Mehdi Bazargan.
Persian date Bahman 19 1357 (Tuesday)
 Iranians march in support of the interim government was doing.
Air Force pledged allegiance to Imam Khomeini.
Imam Khomeini shrine of Hazrat Abdul-Zahra died.
Persian date Bahman 20 1357 (Friday)
Fans gathered in the stadium constitution Amjadiyeh (martyr Shiroodi) went to the protests.
9pm Guard troops to garrison King Air Force in East Tehran (i Damavand) attacked.
People to help the soldiers were armed forces.
21 Bahman 1357 (Saturday)
 Bakhtiar government increased during martial law and declared a curfew from 4 pm.
 Imam Khomeini breaking curfew orders issued and the presence of people on the streets.
Guard troops and armed conflicts between people in Tehran and other cities was very intense.
22 February 1357 (Monday)
Tehran scene of bloody battles between the people and armed pro-regime soldiers is sent.
To surrender all military forces and the victory of the Muslim people of Iran Shah 's ruling regime was dismantled after 57 years of oppression.
Google Translate for Business:Translator Toolki


پربیننده ترین ها