جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

روز شورا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

روز شورا

Loading the player...

دانلود

روز شورا : تعداد اعضای شورای شهرها در منطقه با هم متفاوت است، وزرات کشور تعیین کننده تعداد عضاء می باشد طبق معیار هایی که هر شهر یا روستا دارد در انتخاب تعداد اعضاء آن شهر تعیین کننده می باشد...